Cum functioneaza plasma PlexR®?

ce-este-plasma

Tehnologia PlexR® se bazează pe producerea de plasmă fizică (a 4-a stare a materiei) prin fenomenul de descărcare cu bariera de dielectric. Plasma produsa este considerata plasma rece (se poate verifica usor daca punem mana pe varful aparatului dupa ce lucram cu el, alte tehnologii incing acul incat nu poate fi atins).

Plasma este generată de aplicarea unei energii specifice unui gaz (aerului în cazul PlexR®) astfel încât un anumit număr de electroni părăsesc orbita atomica. Ca rezultat, se formează ioni încărcați pozitiv, înconjurați de electroni liberi. Un astfel de gaz ionizat este bun conducător de electricitate. În funcție de densitățile particulelor, temperaturile și modul de acțiune a unor câmpuri externe (cum ar fi câmpurile electrice, magnetice sau gravitaționale, și combinații ale acestora)  plasma poate acționa ca un gaz, sau se poate comporta complet diferit. Plasma (felul ei) este determinată de particulele existente (electroni, ioni pozitivi și negativi, atomi neutri, neutru și molecule încărcate), densitățile și temperaturile lor (care nu trebuie să fie egale), structura tridimensionala, și, în special de curenți de încărcare sau de câmpurile electrice și magnetice. Practic, atunci când componentele atomice întâlnesc destulă energie pot deveni plasmă.

În plasmă, proprietățile fizice ale unui gaz sunt combinate cu cele ale unui material conducător de electricitate rezultând un număr de caracteristici noi.

De fapt, plasma este chiar mult mai frecventa în natură decât stările de agregare solida, lichida și gazoasa. Motivul: Stelele sunt constituite în principal din plasma – și, prin urmare, aproape toate materia vizibila din univers se afla în stare de plasma.

Plasma fizica este tot mai folosita în medicina în cadrul unei foarte noi ramuri de medicină  numită plasma medicină.

 

Definitie: „În fizică, plasma reprezintă o stare a materiei, fiind constituită din ioni, electroni și particule neutre (atomi sau molecule)… Poate fi considerată ca fiind un gaz total sau parțial ionizat, pe ansamblu neutru din punct de vedere electric. Totuși, este văzută ca o stare de agregare distinctă, având proprietăți specifice. Temperatura plasmei obținute în laborator poate lua valori diferite pentru fiecare tip de particulă constituentă. De asemenea, aprinderea plasmei depinde de numeroși parametri (concentrație, câmp electric extern), fiind imposibilă stabilirea unei temperaturi la care are loc trecerea materiei din stare gazoasă în plasmă.

Datorită sarcinilor electrice libere plasma conduce curentul electric și este puternic influențată de prezența câmpurilor magnetice externe. În urma ciocnirilor dintre electroni și atomi pot apărea fenomene de excitare a atomilor, urmate de emisie de radiație electromagnetică. Dacă frecvența radiației emise are valori în domeniul vizibil, se pot observa fenomene luminoase. Atunci când energia electronilor este suficient de mare, atomii sunt ionizați, creându-se noi sarcini, pozitive și negative.” (sursa: Wikipedia)

Lasă un răspuns